Με τον όρο Mega Sessions εννοούμε τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών στις οποίες ο αριθμός των μοσχευμάτων υπερβαίνει τον αριθμό των 3.000.

Σχεδόν όλα τα άτομα θέλουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό μοσχευμάτων να τοποθετηθεί στην φαλακρή περιοχή. Όμως θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τα περισσότερα άτομα δεν είναι κατάλληλα για mega sessions.

Προκειμένου να είναι εφικτή μία τόσο μεγάλου βαθμού μεταμόσχευση μαλλιών θα πρέπει να συνυπάρχουν τρεις παράγοντες:
το δέρμα της δότριας περιοχής να έχει αρκετά μεγάλη ελαστικότητα,
η δότρια περιοχή να έχει πολύ πυκνή τριχοφυΐα και
να υπάρχει μία πολύ εξειδικευμένη ομάδα, που θα είναι ικανή για μια τέτοια διαδικασία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ MEGA SESSIONS

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το μόσχευμα μετά την λήψη του δεν μπορεί να μείνει εκτός ανθρώπινου οργανισμού για πάρα πολλές ώρες. Για τον λόγο αυτόν είναι σημαντική η μεγάλη εμπειρία και η ταχύτητα που πρέπει να έχει η ομάδα που θα πραγματοποιήσει τη μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι σημαντικό η ομάδα, η οποία αναλαμβάνει ακόμα και ένα μικρότερο περιστατικό, να είναι εκπαιδευμένη σε τοποθέτηση μεγάλου αριθμού μοσχευμάτων. Στη Hair Anaplasis τα άτομα που πραγματοποιούν τις μεταμοσχεύσεις έχουν μία μακρόχρονη εμπειρία σε πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τις διαδικασίες αυτές σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα των μοσχευμάτων. Μεγάλης έκτασης μεταμοσχεύσεις μαλλιών από όχι καλά εκπαιδευμένη ομάδα μπορεί να καταλήξουν σε απώλεια πολύ μεγάλου αριθμού τριχοθυλακίων λόγω πολύωρης παραμονής εκτός του ανθρωπίνου σώματος.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

Προκειμένου να επιτευχθεί μια επιτυχημένη mega session μεταμόσχευση μαλλιών, οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται με ταχύτητα. Αφότου ο ειδικός ιατρός αφαιρέσει το μόσχευμα, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί παίρνουν αμέσως το μόσχευμα και αρχίζουν να το χωρίζουν σε follicuralunits. Η διαδικασία αυτή γίνεται ενώ ο ιατρός κλείνει την περιοχή λήψης. Μέχρι ο ιατρός να κλείσει την περιοχή λήψης ήδη ένας σημαντικός αριθμός μοσχευμάτων έχει παρασκευαστεί. Κατόπιν ο ιατρός αρχίσει να δημιουργεί τις υποδοχές, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η παρασκευή των μοσχευμάτων.

Πολλές φορές σε μεγάλες μεταμοσχεύσεις μπορεί να είναι απαραίτητο πριν ακόμα τελειώσει ο ιατρός τη δημιουργία υποδοχών, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί να αρχίσουν να τοποθετούν μοσχεύματα, έτσι ώστε αυτά να μην παραμείνουν μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός οργανισμού. Η μεγάλη εμπειρία της ομάδας καθώς και ο καλός συντονισμός είναι απαραίτητες προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η διαδικασία αυτή.