μεταμοσχευση μαλλιων FUE Η μεταμόσχευση μαλλιών FUE είναι τεχνική που βασίζεται στην αφαίρεση μεμονωμένων ομάδων τριχοθυλακίων (follicular units). Ο πλαστικός χειρουργός αφαιρεί με ένα ειδικό εργαλείο μεμονωμένα τις ομάδες των τριχοθυλακίων, χωρίς να υπάρχει κάποια γραμμική τομή. Το εργαλείο που χρησιμοποιεί είναι ένα είδος κυλινδρικού κοπτήρα με διάμετρο περίπου ενός χιλιοστού. Το εργαλείο αυτό κάνει μία κυκλοτερή τομή γύρω από την ομάδα των τριχοθυλακίων. Αυτή κατόπιν αφαιρείται από το τριχωτό της κεφαλής και ως μόσχευμα τοποθετείται στην δέκτρια περιοχή, εκεί όπου θέλουμε να τοποθετήσουμε μαλλιά.

Καθώς η μέθοδος δεν αφήνει μία γραμμική ουλή θεωρείται ως λιγότερη επεμβατική σε σχέση με τις άλλες τεχνικές και έχει μία συντομότερη περίοδο επούλωσης. Επιπλέον η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα που δεν έχουν αρκετή ελαστικότητα στο δέρμα τους και επομένως δεν είναι κατάλληλα για την μέθοδο STRIP. Δείτε πιο αναλυτικά τις διαφορές των μεθόδων FUE – STRIP εδώ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ FUE

Είναι η FUE μια τεχνική για μεταμόσχευση χωρίς ουλές;

Παρόλο που η τεχνική αναφέρεται από πολλούς για λόγους μάρκετινγκ ως: «τεχνική χωρίς ουλές», στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μία τεχνική όπου οι ουλές απουσιάζουν εντελώς, αλλά απλώς υπάρχουν διαφορετικού τύπου ουλές, οι οποίες ακριβώς επειδή είναι πολύ μικρές και διάσπαρτες δεν είναι ορατές, όταν η επούλωση έχει ολοκληρωθεί. Οι ουλές αυτές έχουν διάμετρο περίπου ενός χιλιοστού και έχουν επουλωθεί σε περίπου επτά με δέκα ημέρες.

Επειδή το βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η ποιότητα των ουλών στη δότρια περιοχή, για τον λόγο αυτό ταιριάζει περισσότερο σε άτομα, τα οποία θέλουν να κουρεύουν πάρα πολύ κοντά τα μαλλιά τους ή και να τα ξυρίζουν. Αυτά είναι και τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνικής, δηλαδή ότι έχει κανείς την δυνατότητα να κουρεύει πολύ κοντά ή να ξυρίζει τα μαλλιά του χωρίς να φαίνεται κάτι αφενός και η περίοδος επούλωσης, που είναι πολύ σύντομη αφετέρου.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ FUE

Τα μειονεκτήματα της FUE τεχνικής είναι:

  • η δότρια περιοχή πρέπει να είναι σχεδόν ξυρισμένη την στιγμή που γίνεται η διαδικασία. Αυτή η εμφάνιση μπορεί να μην είναι επιθυμητή για το χρονικό διάστημα αμέσως μετά την διαδικασία της μεταμόσχευσης και μέχρι τα μαλλιά να ξαναμακρύνουν. Βέβαια, αυτό μπορεί να μην είναι εμφανές σε άτομα που έχουν πολύ μακριά μαλλιά, ώστε να καλύπτουν την δότρια ή εάν ο αριθμός των μοσχευμάτων δεν είναι πολύ μεγάλος κι επομένως η περιοχή που θα πρέπει να ξυριστεί είναι πολύ μικρή.
  • δεν είναι κατάλληλη για άτομα που δεν έχουν ίσια μαλλιά.

Επομένως, όπως κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα για συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων και όχι για κάθε περίπτωση. Για τις συγκεκριμένες όμως κατηγορίες ατόμων, στις οποίες απευθύνεται, η μεταμόσχευση μαλλιών FUE έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι διενεργείται από έμπειρο και καλά εκπαιδευμένο γιατρό πάνω στη συγκεκριμένη τεχνική.