Κάποιες φορές η αισθητική αποκατάσταση της τριχοφυΐας απαιτεί την πραγματοποίηση μεταμόσχευσης πάρα πολλών τριχοθυλακίων σε μια μεγάλη συνεδρία, τη λεγόμενη Mega Session.

Για να έχει το επιτυχημένο αποτέλεσμα που επιθυμούμε, πρέπει να γίνει από έμπειρη, εξειδικευμένη μονάδα. Στην Hair Anaplasis, το εξειδικευμένο Κέντρο μεταμόσχευσης μαλλιών, οι μεγάλες συνεδρίες (οι λεγόμενες megasessions) γίνονται, αν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. Μεγάλες συνεδρίες μεταμόσχευσης μαλλιών θεωρούνται όσες απαιτούν την εμφύτευση παραπάνω από 3000 τριχοθυλάκια. Αυτές οι συνεδρίες συνήθως διαρκούν 5-7 ώρες κατά μέσο όρο.

μεγαλη συνεδρια μεταμόσχευσης μαλλιών

Βασική προϋπόθεση για να γίνει μεγάλη συνεδρία αποτελεί η ύπαρξη δότριας περιοχής με αρκετή πυκνότητα τριχοθυλακίων και κατάλληλη ελαστικότητα ώστε να γίνει κάλυψη της λήπτριας περιοχής. Οι μεγάλες συνεδρίες συνηθίζονται σε άτομα που επιθυμούν να έχουν ολοκληρωμένη θεραπεία μεταμόσχευσης μαλλιών σε μια μόνο συνεδρία. Πολύ συχνά την προτιμούν άνδρες από το εξωτερικό, οι οποίοι επιθυμούν το βέλτιστο αποτέλεσμα με μία επίσκεψη στην χώρα μας.

Η διαδικασία της mega session μεταμόσχευσης μαλλιών ακολουθεί τις ίδιες βασικές, επιστημονικές αρχές της απλής μεταμόσχευσης μαλλιών με στόχο τη φυσικότητα του αποτελέσματος. Γίνεται επιλογή τριχοθυλακίων από το κατάλληλο κομμάτι της δότριας περιοχής, στη συνέχεια εξάγονται και παράλληλα διαμορφώνονται οι κατάλληλες υποδοχές στην περιοχή της λήπτριας περιοχής. Πρωταρχικός στόχος είναι να κατανεμηθούν σωστά τα τριχοθυλάκια για να εξασφαλιστεί το επιθυμητό φυσικό αποτέλεσμα. Είναι απαραίτητο, η επιστημονική ομάδα που αναλαμβάνει την μεταμόσχευση μαλλιών, να έχει εμπειρία, συντονισμό και εξειδίκευση σε περιστατικά μεγάλων συνεδριών. Εκτός από ακρίβεια απαιτείται και ταχύτητα γιατί τα μοσχεύματα δεν μπορούν να παραμείνουν εκτός οργανισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η διαδικασία της επέμβασης μεταμόσχευσης μαλλιών στις μεγάλες συνεδρίες είναι ανώδυνη, με τοπική αναισθησία και ο χρόνος για τον ασθενή περνά ευχάριστα καθώς μπορεί να ασχολείται με το κινητό του ή το τάμπλετ του, να διαβάζει ή να συνομιλεί με το ιατρικό προσωπικό.

μετα την μεταμοσχευση μαλλιων

Στη Hair Anaplasis μετά τη διαδικασία της mega session, που πραγματοποιεί ο ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Χριστόπουλος, το άτομο ενημερώνεται για την έκβαση της επέμβασης και τη μετεπεμβατική πορεία, δίνονται οδηγίες και συμβουλές για το πως να περιποιείται και να προστατεύει να νέα υγιή μαλλιά του. Το επόμενο διάστημα υπάρχουν τακτικοί επανέλεγχοι και παρακολούθηση.

Η επανέκφυση των νέων μαλλιών γίνεται μετά από περίπου 3 μήνες, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ολοκληρώνεται σταδιακά σε 9-12 μήνες. Τα νέα μαλλιά είναι υγιή, μεγαλώνουν και κουρεύονται κανονικά κι έχουν την εξέλιξη που θα είχαν αν παρέμεναν στη δότρια περιοχή.