ΣΚΟΠΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ είναι το άτομο που την δέχεται να μείνει ικανοποιημένο από την τελική του εικόνα. Ένας από τους παράγοντες που θα καθορίσουν τον βαθμό ικανοποίησης είναι «τι περιμένει» ο ενδιαφερόμενος για μια μεταμόσχευση μαλλιών και «πως φαντάζεται» την τελική του εικόνα. Εάν υπάρχουν υπερβολικές προσδοκίες τότε, ακόμα και εάν ο γιατρός κάνει μία εξαιρετική δουλειά, το άτομο αυτό δεν θα μείνει ικανοποιημένο, διότι φανταζόταν κάτι περισσότερο.

Όμως κάθε διαδικασία και κάθε μέθοδος έχει τα όριά της. Δεν είναι τα πάντα εφικτά. Εάν για παράδειγμα κάποιος φαντάζεται ότι τα μαλλιά του θα επιστρέψουν στην εικόνα που είχαν όταν αυτός ήταν δεκαπέντε χρονών, τότε καμία επέμβαση δεν θα μπορέσει να τον ικανοποιήσει.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να δώσει μια αισθητά βελτιωμένη εικόνα, αλλά δεν μπορεί να επαναφέρει τα πράγματα όπως ήταν στην παιδική ή εφηβική ηλικία.

Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν πρέπει να είναι κι επιθυμητό, αφού η εικόνα της τριχοφυΐας που είχε κάποιος όταν ήταν 18 ετών δεν ταιριάζει αισθητικά με την εικόνα που έχει τώρα κάποιες δεκαετίες αργότερα. Είναι λογικό εξάλλου ότι, από την στιγμή που χρησιμοποιούμε ήδη υπάρχουσες ρίζες, δεν μπορεί αυτές να είναι άπειρες σε αριθμό, ώστε να αντικαταστήσουν όλες εκείνες που χάθηκαν ή θα χαθούν στο τριχωτό της κεφαλής.

Η δότρια περιοχή, δηλαδή το πίσω μέρος του κεφαλιού, από όπου παίρνουμε μοσχεύματα, έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Είναι αυτά τα μαλλιά, που θα χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε τις περιοχές όπου υπάρχει απώλεια.

Παράλληλα δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε την πίσω περιοχή και να την αφήσουμε χωρίς τριχοφυΐα. Κάνουμε απλώς μία λελογισμένη ανακατανομή των ριζών του οπίσθιου μέρους του τριχωτού του κεφαλιού προς την μπροστινή πλευρά του.

Δυστυχώς, πολλές φορές οι υπερβολικές κι ανέφικτες προσδοκίες ενισχύονται από το γεγονός ότι ορισμένα κέντρα μεταμοσχεύσεων μαλλιών καλλιεργούν τις προσδοκίες αυτές έντεχνα προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Κάθε ένα όμως θα πρέπει να βάλει την λογική του να σκεφτεί κατά πόσον οι υπερβολικές υποσχέσεις μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Όσο πιο πολλά υπόσχεται κανείς συνήθως τόσα λιγότερα είναι ικανός να κάνει. Αυτό τουλάχιστον για τον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Τι μπορεί κανείς να προσδοκά από την μεταμόσχευση μαλλιών;

Τι μπορεί να προσδοκά εξαρτάται από τρεις παράγοντες:

  • Πως είναι η δότρια περιοχή

Δότρια, όπως έχουμε πει, ονομάζεται η περιοχή στο πίσω μέρους του κεφαλιού πάνω από τον αυχένα, όπου στην ανδρογεννετικού τύπου αλωπεκία υπάρχει συνήθως πυκνό μαλλί. Ανάλογα με την πυκνότητα των μαλλιών στη δότρια περιοχή, καθώς και την έκταση της δότριας περιοχής, θα είναι και τα τριχοθυλάκια, που μπορούν να ληφθούν και να χρησιμοποιηθούν στις περιοχές που υπάρχει αραίωση.

Υπάρχουν άτομα που έχουν εξαιρετικά καλή δότρια περιοχή κι επομένως το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Άλλα άτομα που παρουσιάζουν μία μέτρια πυκνότητα στη δότρια περιοχή και άλλα άτομα που παρουσιάζουν μία οριακά χρησιμοποιήσιμη έως και ακατάλληλη για  δότρια περιοχή. Επίσης, μεγάλη σημασία έχει και το πάχος της τρίχας. Είναι λογικό ότι μία χοντρή τρίχα θα δώσει και πιο πολύ κάλυψη στο σημείο που θα τοποθετηθεί. Από την ελαστικότητα του δέρματος της δότριας περιοχής θα εξαρτηθεί επίσης ο αριθμός των τριχοθυλακίων που θα μπορέσουν να ληφθούν εάν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος STRIP.

  • Ποιες είναι οι ανάγκες της δέκτριας περιοχής

Όσο μεγαλύτερη έκταση έχει η περιοχή απώλειας μαλλιών, τόσα περισσότερα μοσχεύματα θα χρειαστούν προκειμένου αυτή να καλυφθεί. Επειδή τα μοσχεύματα όμως δεν είναι απεριόριστα, μια μεγάλης έκτασης απώλειας μαλλιών έχει λιγότερες πιθανότητες να μπορέσει να καλυφθεί με πυκνά μαλλιά. Όταν η έκταση της απώλειας είναι πολύ μεγάλη τότε πιθανόν να πρέπει να γίνει μία επιλογή. Θα πρέπει κανείς να αποφασίσει εάν θέλει να καλύψει μικρότερη επιφάνεια με πιο πυκνό μαλλί ή μεγαλύτερη επιφάνεια με πιο αραιό μαλλί. Πολλές φορές το να τα έχει κανείς και τα δύο δηλαδή και πυκνό μαλλί και σε μεγάλη επιφάνεια τις περισσότερες φορές είναι ανέφικτο στη μεταμόσχευση μαλλιών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται μία λεπτομερής συζήτηση με τον πλαστικό χειρουργό για το σχεδιασμό της περιοχής, που θα καλυφθεί. Θα πρέπει να αποφασιστεί από πού θα ξεκινούν τα μαλλιά και που θα τελειώνουν, καθώς και ποια είναι η εφικτή πυκνότητα. Γενικά, καλύτερη επιλογή θεωρείται να τοποθετούνται πυκνότερα μαλλιά έστω και σε μικρότερες περιοχές. Τα μαλλιά αυτά, εάν τοποθετηθούν στη σωστή θέση, θα δίνουν την εικόνα μίας καλύτερης όψεως του τριχωτού της κεφαλής. Πρέπει κανείς να έχει συνεχώς στο μυαλό του ότι οι δυνατότητες σε αριθμό μοσχευμάτων δεν είναι απεριόριστες κι επομένως θα πρέπει να γίνει μία στρατηγικά τοποθέτηση τους.

  • Σωστά εφαρμοσμένη τεχνική

Για μια επιτυχημένη διόρθωση της απώλειας μαλλιών είναι σημαντικότατη η γνώση του αντικειμένου της χειρουργικής επέμβασης και η σωστή εφαρμογή του από την κατάλληλα εκπαιδευμένη ομάδα πλαστικού χειρουργού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να έχει εμπειρία, αλλά όχι μόνο. Θα πρέπει να διακρίνεται από επιμέλεια και προσπάθεια να εξαντληθούν τα όρια των δυνατοτήτων της αισθητικής επέμβασης. Πρέπει να υπάρχει διάθεση να ασχοληθούν όλοι χωρίς περιορισμό χρόνου για όσο απαιτείται προκειμένου να τοποθετηθούν όσο γίνεται περισσότερα μοσχεύματα.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι να υπάρχει η επιστημονική γνώση αλλά και η προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ένα φυσικό αποτέλεσμα. Το φυσικό αποτέλεσμα στη μεταμόσχευση μαλλιών είναι ακόμα πιο σημαντικό από την πυκνότητα και αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο στη διαδικασία αυτή. Για να επιτευχθεί, θα πρέπει η ομάδα να έχει διάθεση να ασχοληθεί με τη λεπτομέρεια. Είναι διαφορετική η έννοια «βάζω τρίχες σε ένα κεφάλι» από την έννοια «κάνω την επ’εμβαση και παράγω ένα σωστό αισθητικό αποτέλεσμα».

Εάν οι τρεις παραπάνω παράγοντες συνυπάρχουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και εφόσον οι προσδοκίες είναι ρεαλιστικές είναι βέβαιο ότι το άτομο που δέχεται τη διαδικασία στον εαυτό του, θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένο και θα χαρεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας και τη νέα, ανανεωμένη εμφάνισή του.

MD Christopoulos Athanasios Hair Restoration