Η Hair Anaplasis αποτελεί ένα ξεχωριστό και εξειδικευμένο τμήμα του κέντρου πλαστικής και αισθητικής χειρουργικής Αισθητική Ανάπλαση. Η μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αισθητικής-πλαστικής χειρουργικής. Παρόλα αυτά λόγω το ότι έχει αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη αισθητική χειρουργική δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό τμήμα εξειδικευμένο στην εμφύτευση μαλλιών. Θεωρούμε ότι η εξειδίκευση και η εμπειρία στο τομέα αυτόν αλλά και η σωστή οργάνωση είναι απαραίτητα στοιχεία ώστε να υπάρχουν επιτυχή αποτελέσματα στον τομέα των μαλλιών. Φτιάχνοντας το τμήμα αυτό σκεφτήκαμε ότι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να μας διακρίνουν είναι η επιστημονική προσέγγιση του θέματος, η ειλικρινής και μη εμπορική αντιμετώπιση των περιστατικών, το λογικό κόστος, οι επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές και το φιλικό κλίμα μέσα στο οποίο θα γίνεται η όλη διαδικασία.

Η Αισθητική Ανάπλαση είναι ιατρική εταιρεία δηλαδή υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας σε αντίθεση με την πλειονότητα των εταιρειών που ασχολούνται με την μεταμόσχευση μαλλιών που είναι καθαρά εμπορικές εταιρείες υπαγόμενες δηλαδή στους κανόνες του Υπουργείου Εμπορίου. Αυτό και μόνο πιστεύουμε ότι κάνει την διαφορά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας βλέπει το αντικείμενο της μεταμόσχευσης μαλλιών.

Όλες οι διαδικασίες γίνονται υπό την ευθύνη, τον απόλυτο έλεγχο αλλά την προσωπική επιμέλεια του πλαστικού χειρουργού Αθανάσιου Χριστόπουλου, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της Αισθητικής Ανάπλασης. Η εμπειρία του ιδίου αλλά και των συνεργατών του είναι πολυετής και σε μεγάλο αριθμό περιστατικών μεταμόσχευσης μαλλιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Προσπαθούμε να έχουμε αποτελέσματα που θα είναι ικανοποιητικά όχι μόνο για το άτομο που μας εμπιστεύεται αλλά και για την προσωπική μας ικανοποίηση όντας πάντα αυστηροί και απαιτητικοί με τον εαυτό μας.