ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια ιατρική διαδικασία και ως τέτοια έχει ενδείξεις και αντενδείξεις. Γι’ αυτό το λόγο, δεν είναι όλα τα άτομα κατάλληλα για την διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών.

Προϋποθέσεις για τον κατάλληλο υποψήφιο για μεταμόσχευση μαλλιών

Όποιος επιθυμεί να προβεί σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) να υπάρχει αρκετή απώλεια μαλλιών σε κάποια περιοχή του τριχωτού της κεφαλής. Τον όρο «αρκετή», βέβαια, ο καθένας τη εννοεί διαφορετικά. Στα μάτια ορισμένων ακόμα και μία μικρή απώλεια μαλλιών μπορεί να φαντάζει ως υπερβολικά μεγάλη. Μόνο ο ειδικός ιατρός μπορεί να καθορίσει εάν η απώλεια έχει ξεπεράσει το βαθμό εκείνο που επιτρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι διότι πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος ανάμεσα στα τριχοθυλάκια, προκειμένου να τοποθετηθούν τα καινούρια. Επίσης, ένα άτομο που δεν έχει πολύ μεγάλη απώλεια μαλλιών, έστω και εάν μπουν αρκετά τριχοθυλάκια ανάμεσα στα ήδη υπάρχοντα, δεν θα μπορέσει να καταλάβει τη διαφορά.

2) Αρκετά πυκνή δότρια περιοχή. Η περιοχή από όπου θα πάρουμε τα τριχοθυλάκια θα πρέπει να είναι αρκετά πυκνή, ώστε να μπορέσει να μας δώσει έναν ικανοποιητικό αριθμό τριχοθυλακίων αφενός, αλλά και να μην αραιώσει και η ίδια υπερβολικά αφετέρου. Επίσης, η ποιότητα των τριχοθυλακίων παίζει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, εάν τα τριχοθυλάκια είναι πολύ λεπτά και ασθενικά, η τριχοφυΐα, που θα μας δώσουν, θα είναι ανεπαρκής.

3) Να πρόκειται πραγματικά για ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία και όχι για άλλα είδη αλωπεκίας, τα οποία με φαρμακευτική θεραπεία ή με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να διορθωθούν.

4) Να υπάρχουν ρεαλιστικές προσδοκίες. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει κατανοήσει το βαθμό βελτίωσης, που μπορεί η μεταμόσχευση μαλλιών να του δώσει.

Πολλές φορές συμβαίνει άτομα, που επιθυμούν τη μεταμόσχευση μαλλιών, να μην έχουν καταλάβει τι μπορούν να περιμένουν από αυτήν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε διότι οι ίδιοι δεν θέλουν να κατανοήσουν και απορρίπτουν στο μυαλό τους το οτιδήποτε δεν τους αρέσει. Κάτι που συμβαίνει ακόμη συχνότερα είναι ότι ο ιατρός ή η εταιρεία, στην οποία έχουν απευθυνθεί, να τους δίνει υπερβολικές υποσχέσεις για καθαρά εμπορικούς λόγους.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν έχει χαρακτήρα πρόληψης, αλλά μόνο διόρθωσης μίας ήδη υπάρχουσας μεγάλης απώλειας μαλλιών. Η απώλεια μαλλιών θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο, που θα συνεχιζόταν ούτως ή άλλως από την στιγμή που υπάρχει γενετική προδιάθεση. Βέβαια, τα μαλλιά, τα οποία θα εμφυτευθούν, δεν θα πέσουν, αλλά τα υπόλοιπα μαλλιά της περιοχής θα ακολουθήσουν την πορεία που θα ακολουθούσαν ούτως ή άλλος. Για τον λόγο αυτό καλό είναι να μην μπαίνει κανείς στην διαδικασία αυτή σε πολύ πρώιμο στάδιο, πριν ακόμα έχει υπάρξει μία σημαντική απώλεια μαλλιών και πριν ακόμα διαμορφωθεί ο τύπος της απώλειας, που πρόκειται να υπάρξει.