«Το σημαντικό σε μια μεταμόσχευση μαλλιών είναι να δίνει ένα τόσο φυσικό αποτέλεσμα που να μην καταλαβαίνει κανένας ότι έχει γίνει η μεταμόσχευση μαλλιών»
Αθανάσιος Χριστόπουλος
Πλαστικός Χειρουργός

Ο πλαστικός χειρουργός dr. Αθανάσιος Χριστόπουλος ασχολείται περίπου 2 δεκαετίες με την συγκεκριμένη επέμβαση. Είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Πλαστικής Χειρουργικής «Αισθητική Ανάπλαση» και ηγείται του εξειδικευμένου τμήματος αυτού «Hair Anaplasis» στην Αθήνα, ειδικού στη μικρομεταμόσχευση μαλλιών σε όλες τις μορφές και μεθόδους. Έχει στο ενεργητικό του χιλιάδες επεμβάσεις, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές.

Η Hair Anaplasis βασίζεται στην αρχή ότι η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια «Υπόθεση Αυστηρά Ιατρική». Γι’ αυτό η μεταμόσχευση μαλλιών πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό με μεγάλη εμπειρία σε όλες τις μεθόδους (FUE, STRIP, κλπ), με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, με ενημέρωση αυστηρά από ειδικό ιατρό που μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και τεκμηριώνει επιστημονικά αν κι εσείς μπορείτε να υποβληθείτε σε μεταμόσχευση μαλλιών (Hair Transplant) ή όχι και γιατί.