μεταμοσεχευση μαλλιων

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

Στη μεταμόσχευση μαλλιών η ενημέρωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία για την διεξαγωγή μίας σωστής κι επιτυχημένης επέμβασης. Πολλά άτομα, άντρες και γυναίκες, παραβλέπουν τη σημαντικότατη αυτή παράμετρο και το μόνο που τους ενδιαφέρει κατά την διάρκεια της ενημέρωσης είναι να ακούσουν ποιο θα είναι το κόστος – τιμή της μεταμόσχευσης μαλλιών. Παρ’ όλα αυτά, η σωστή ενημέρωση αποτελεί το πρώτο σημαντικό σκαλοπάτι προκειμένου να επιτύχει κανείς ένα καλό τελικό αποτέλεσμα.

Σκοπός της ενημέρωσης στη μεταμόσχευση μαλλιών

Η ενημέρωση δεν έχει μόνο το σκοπό του να μάθει κάποιος πως θα γίνει η επέμβαση (πράγμα που είναι πολύ σημαντικό), αλλά να έχει μία επαφή με τον ιατρό, ο οποίος πρόκειται να διεξάγει την επέμβαση αυτή.

Η πρώτη επαφή με τον πλαστικό χειρουργό θα δώσει στον ενδιαφερόμενο μία εικόνα για το εάν μπορεί να εμπιστευτεί τον εαυτό του στο συγκεκριμένο ιατρό. Για να προχωρήσει καλά η διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει μία σύμπνοια μεταξύ των δύο πλευρών. Θα πρέπει κανείς να επιλέξει τον κατάλληλο γιατρό για την δική του περίπτωση. Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνει μετά από συζήτηση και εφόσον κανείς αφήσει το ένστικτό του να λειτουργήσει και να του πει εάν είναι αυτός ο ιατρός που τον εμπνέει περισσότερο και ο οποίος του δίνει τη σιγουριά ότι θα φτάσει σε ένα αίσιο αποτέλεσμα.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που αφορά την ενημέρωση είναι το να δώσει ο ενδιαφερόμενος στον πλαστικό χειρουργό να καταλάβει τι ακριβώς ζητάει από αυτόν, ποιες είναι οι επιδιώξεις του και οι προσδοκίες του. Όταν ο ιατρός κατανοήσει τις προσδοκίες του κάθε ατόμου θα μπορέσει να του εξηγήσει εάν αυτές είναι ρεαλιστικές, εάν μπορούν να πραγματοποιηθούν δηλαδή ή όχι. Πολλές φορές σε αυτό το στάδιο σταματάει η ενημέρωση, διότι ο ενδιαφερόμενος διαπιστώνει ότι αυτό που μπορεί να επιτύχει με τη μεταμόσχευση μαλλιών κι επομένως το αποτέλεσμα που μπορεί να του δώσει ο ιατρός, δεν τον ενδιαφέρει.

Άλλο σημαντικό κομμάτι της ενημέρωσης είναι ακριβώς το να ενημερώσει ο ιατρός τον ενδιαφερόμενο για το τι είναι εφικτό να γίνει στην περίπτωσή του. Σε αυτήν την φάση ο ιατρός, με βάση την εμπειρία του, θα προσπαθήσει να φανταστεί ποιο είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο άτομο, να του το περιγράψει έτσι ώστε να δει εάν είναι αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει. Σε αυτήν την φάση ο γιατρός θα πρέπει να είναι απόλυτα ειλικρινής και πολύ περιγραφικός, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρει μία σωστή εικόνα του προσδοκώμενου αποτελέσματος. Κατόπιν θα πρέπει να εξηγήσει ένα -ένα τα στάδια της μεταμόσχευσης μαλλιών με κάθε λεπτομέρεια. Στην περιγραφή θα πρέπει να αναφέρει όχι μόνο τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά της διαδικασίας, διότι αυτά είναι που θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Τα θετικά άλλωστε κάθε διαδικασίας είναι πάντα αποδεκτά από όλους.

Η ενημέρωση θα πρέπει να περιέχει αρκετή εικόνα διότι κάποια πράγματα είναι δύσκολο να περιγραφούν με τα λόγια. Επίσης θα πρέπει να παρουσιαστούν αρκετές φωτογραφίες από περιστατικά, τα οποία θα πρέπει να είναι του ιδίου του ιατρού, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να κατανοήσει τι είναι εφικτό να του παρέχει ο συγκεκριμένος πλαστικός χειρουργός. Τα περιστατικά αυτά θα πρέπει να είναι πραγματικά και όχι επεξεργασμένες φωτογραφίες ή περιστατικά άλλων γιατρών. Σε αυτά τα τελευταία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Εκεί θα παίξει ρόλο η διαίσθησή του και η κριτική του ικανότητα.

Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον ιατρό ο οποίος κάνει την επέμβαση και όχι από πωλητές, οι οποίοι είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Μερικοί από αυτούς τους πωλητές παρουσιάζονται ως ιατροί. Ο ίδιος ο πλαστικός χειρουργός, που θα επιτελέσει την επέμβαση, γνωρίζει πολύ καλά τι μπορεί να επιτύχει και παίρνει ο ίδιος την ευθύνη για τη διαδικασία, που ο ίδιος θα κάνει. Δεν είναι σωστό άλλος να υπόσχεται και άλλος να παίρνει την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Επειδή αυτός που υπόσχεται δεν έχει την ευθύνη, μπορεί για το δικό του όφελος να υπόσχεται πράγματα ανέφικτα.

Επίσης, ποτέ δεν μπορεί ο πωλητής να έχει την εμπειρία ποια είναι η ενδεικνυόμενη διαδικασία για το συγκεκριμένο άτομο. Καλό είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να μην ενημερώνεται από έναν μόνο άτομο αλλά να παίρνει πολύπλευρη πληροφόρηση και κατόπιν να κρίνει ποιος από αυτούς που είδε θεωρεί ότι είναι ο καταλληλότερος για του δώσει ένα άριστο αποτέλεσμα. Η κρίση του αυτή βέβαια δεν θα πρέπει να βασίζεται στο ποιος θα του υποσχεθεί περισσότερα, αλλά στο ποιος αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την δουλειά του.

Όταν πάτε για ενημέρωση καλό είναι να έχετε ήδη μαζί σας κάποιο κατάλογο με ερωτήσεις που έχετε σκεφτεί διότι αποκλείεται να τις θυμόσαστε από μνήμης όλες εκείνη την στιγμή. Ρωτήστε τον ιατρό για τα υπέρ και κατά κάθε μεθόδου και να μην εμπιστευτείτε αυτόν που σας τα λέει όλα τέλεια. Διότι εκ φύσεως το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης μαλλιών δεν μπορεί να είναι στα επίπεδα της τριχοφυΐας που είχατε, όταν ήσασταν στην εφηβεία.

Τέλος φροντίστε αυτός που σας κάνει την επέμβαση να είναι πλαστικός χειρουργός, διότι η επέμβαση αυτή είναι μέρος της αισθητικής χειρουργικής και ως γνωστόν η αισθητική χειρουργική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πλαστικής χειρουργικής.