ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΗ παρουσία των γονιδίων και των ορμονών από μόνη της δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία.

Η διαδικασία στην ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ επηρεάζεται από την ΗΛΙΚΙΑ.

Είναι απαραίτητο ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα τριχοθυλάκια θα εκτίθενται στις αντρικές ορμόνες. Ο χρόνος που είναι απαραίτητος για αυτό το είδος της απώλειας μαλλιών διαφέρει από άτομο σε άτομο. Επίσης διαφέρει ανάλογα με τα επίπεδα των αντρογόνων και τον αριθμό των υποδοχέων που έχει το άτομο αυτό.

Παρόλα αυτά ακόμα και όταν ένα άτομο δεν έχει προδιάθεση για ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία καθώς γερνά αρκετές τρίχες μειώνονται σε μήκος και διάμετρο.

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται miniaturization.

Η διαδικασία αυτή καταλήγει σε διάχυτη απώλεια μαλλιών και όχι εντοπισμένη.