μεταμόσχευση Μαλλιών FUE FUT

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ FUE – FUT STRIP 

Κάθε άτομο, που θέλει να μπει στη διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών, θέτει στον εαυτό του αυτό το ερώτημα: «Ποια μέθοδο πρέπει να επιλέξω; FUT ή FUE;»

Το ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές τεχνικές, που εφαρμόζονται, σημαίνει ότι και οι δυο έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εάν η μία τεχνική είχε μόνο πλεονεκτήματα τότε θα εφαρμοζόταν μόνο αυτή και καμία άλλη.

Αυτό σημαίνει ότι, για να κάνει κάποιος τη σωστή επιλογή, θα πρέπει να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου και με βάση αυτά να αποφασίσει ποια «ζυγίζουν» περισσότερο μέσα του σε σχέση με τις δικιές του επιθυμίες και ανάγκες.

Ποιά είναι η «καλύτερη μέθοδος» μεταμόσχευσης μαλλιών

Δεν υπάρχει καμία τεχνική, η οποία να είναι «η καλύτερη μέθοδος» μεταμόσχευσης μαλλιών για όλες τις περιπτώσεις. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, όπως το κόστος και η τιμή για την συνολική επέμβαση. Εξάλλου, και οι ανάγκες κάθε ατόμου είναι διαφορετικές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η τεχνική να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου. Επομένως δεν θα πρέπει να ψάχνουμε για το «ποια είναι η καλύτερη τεχνική», αλλά για το «ποια είναι η κατάλληλη τεχνική» για το συγκεκριμένο άτομο. Αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί μετά από συνεννόηση και εκτενή συζήτηση με τον πλαστικό χειρουργό, που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Μεταμόσχευση μαλλιών «FUT ή FUE» και marketing

Πολύ συχνά βλέπουμε για λόγους καθαρά εμπορικούς να προωθεί κανείς περισσότερο τη μία ή την άλλη μέθοδο. Πολλοί αναφέρουν ότι η τάδε μέθοδος είναι η καλύτερη και γι’ αυτό το λόγο κάνουν μόνο αυτή. Κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό γιατί όπως είπαμε ένας ιατρός που ασχολείται με το αντικείμενο θα πρέπει να γνωρίζει και τις δύο τεχνικές σε άριστο βαθμό και να επιλέγει την μία ή την άλλη ή και τον συνδυασμό και των δύο τεχνικών ανάλογα με την περίπτωση.

Σίγουρα, η τεχνική FUE θεωρείται πιο εμπορική, διότι στα μάτια του μη ειδικού φαντάζει ως η λιγότερο επεμβατική. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύσει στην πραγματικότητα αντίθετα και οι δύο τεχνικές είναι εξίσου επεμβατικές. Αυτήν την αίσθηση, που έχει ο κόσμος για την επεμβατικότητα της μεθόδου FUE, πολλοί την εκμεταλλεύονται για καθαρά εμπορικούς λόγους, προσπαθώντας έτσι να προσελκύσουν πελατεία, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως αυτόν που θα κάνει το καλύτερο αποτέλεσμα με λιγότερο επεμβατικό τρόπο.

Αυτό που παρουσιάζεται πολύ συχνά ως επιχείρημα είναι ότι η μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών FUE δεν έχει ουλές σε αντίθεση με την FUT-STRIP, η οποία έχει ουλές. Όποιος το υποστηρίζει, υποβαθμίζει συνειδητά τις διάσπαρτες πολύ μικρές ουλές, που έχει η μέθοδος FUE και αντίθετα υπερτονίζει την ουλή της FUT-STRIP. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθεί να τεκμηριώσει τη επιλογή του, δείχνοντας μεμονωμένα περιστατικά με εξαιρετικά κακές ουλές, οι οποίες έχουν γίνει από μη πλαστικούς χειρουργούς και τελείως ανειδίκευτους γιατρούς στον τομέα της εξειδικευμένης αυτής χιρουργικής επέμβασης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ FUT και FUE

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου FUE είναι τα εξής:

Α/ η μέθοδος FUE έχει το πλεονέκτημα της μη ύπαρξης γραμμικής ουλής, πράγμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα να κόψει κανείς τα μαλλιά του πάρα πολύ κοντά ή ακόμα και να τα ξυρίσει χωρίς να φαίνεται κάποια ουλή. Βέβαια η ποσότητα ουλώδους ιστού στην μέθοδο FUE είναι περίπου δυόμιση φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την FUT-STRIP, αλλά αυτή είναι διάσπαρτη σαν ένα είδος μικρών ουλών διαμέτρου περίπου 1χιλ σε όλη την δότρια περιοχή. Αυτό καθιστά τις ουλές αυτές λιγότερο ή και μη ορατές, παρόλο που είναι περισσότερες σε ποσότητα.

Β/ πλεονέκτημα της μεθόδου FUE είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε δότριες περιοχές, που δεν έχουν καλή ελαστικότητα, δίνοντας τον ίδιο αριθμό μοσχευμάτων είτε υπάρχει ελαστικότητα είτε όχι.

Γ/ με τη μέθοδο FUE δεν υπάρχει καθόλου πόνος τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ στη μέθοδο FUT-STRIP ενδέχεται να υπάρξει κάποια ενόχληση, η οποία όμως αντιμετωπίζεται με παυσίπονα, εάν χρειαστεί.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου FUT-STRIP είναι:

Α/ εάν υπάρχει καλή ελαστικότητα στη δότρια περιοχή μπορεί κανείς να λάβει πολύ μεγαλύτερο αριθμό μοσχευμάτων σε σχέση με την μεθόδου FUE,

Β/ η “ζημιά”, που μπορεί να υποστούν τα τριχοθυλάκια κατά τη λήψη του μοσχεύματος, είναι πολύ μικρότερη έως και ανύπαρκτη,

Γ/ μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη μαλλιών (σγουρά, λευκά, κτλ),

Δ/ δεν χρειάζεται ξύρισμα της δότριας περιοχής κατά την διάρκεια της διαδικασίας, ενώ στη μέθοδο FUE θα πρέπει η δότρια περιοχή να ξυριστεί, πράγμα το οποίο δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην εμφάνιση του ατόμου και στο περιβάλλον του για κάποιες μέρες μετά μέχρι να μακρύνουν τα μαλλιά,

Ε/ συνήθως, η διάρκεια της διαδικασίας είναι μειωμένη σε σχέση με τη μέθοδο FUE,

ΣΤ/ συνήθως, το κόστος είναι μειωμένο σε σχέση με την τιμή για μέθοδο FUE..

Η διαφορά των μεθόδων αφορά μόνο τη δότρια περιοχή δηλαδή την περιοχή λήψης των μοσχευμάτων, ενώ στη δέκτρια περιοχή η διαδικασία γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Με βάση τις ανωτέρω ιδιαιτερότητες κάθε τεχνικής σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου ατόμου και μετά από εκτενή συζήτηση με τον πλαστικό χειρουργό μπορεί κανείς να αποφασίσει “ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος για την περίπτωσή του”.

Καλό είναι κάθε άτομο να είναι ενημερωμένο για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου. Όμως δεν θα πρέπει να προσπαθεί να πάρει μόνο του την απόφαση, αλλά μετά από συζήτηση με τον πλαστικό χειρουργό. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι η μέθοδος από μόνη της δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας, αλλά η σωστή εφαρμογή της όποιας μεθόδου από τον εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό.