εμφύτευση μαλλιώνΗ μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί μέχρι σήμερα τη μοναδική μέθοδο αποκατάστασης της απώλειας μαλλιών με μαλλιά του ιδίου του ατόμου. Ως μέθοδος βασίζεται στο σκεπτικό της λήψης τριχοθυλακίων, δηλαδή ριζών των τριχών, οι οποίες μεταφέρονται από ένα σημείο, όπου υπάρχει πλούσια τριχοφυΐα, σε ένα άλλο που δεν υπάρχει.

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται

Αφορά κυρίως την λεγόμενη ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, δηλαδή την κατάσταση εκείνη κατά την οποία υπάρχει πυκνή τριχοφυΐα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ δεν υπάρχει καθόλου ή υπάρχει λίγη τριχοφυΐα στο μπροστινό μέρος.

Βασική αρχή της διαδικασίας εμφύτευσης μαλλιών

Κατά κανόνα αυτό το οποίο γίνεται είναι να παίρνουμε ρίζες τριχών από την περιοχή που έχει πυκνή τριχοφυΐα και να τις μεταφέρουμε στα σημεία όπου η τριχοφυΐα υστερεί. Οι ρίζες αυτές στην νέα τους θέση θα παράγουν τρίχα κανονικά, όπως θα έκαναν στην περιοχή από όπου τις πήραμε. Στην νέα τους θέση τα μαλλιά δεν πέφτουν.

Μέθοδοι και Τεχνικές Εμφύτευσης Μαλλιών

Η λήψη των τριχοθυλακίων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικές μεθόδους.

Με την μέθοδο STRIP

Εκεί ο γιατρός λαμβάνει ένα τμήμα από το τριχωτό της κεφαλής, το οποίο ονομάζεται μόσχευμα και κατόπιν αυτό διαχωρίζεται σε μικρότερα τμήματα, που ονομάζονται μικρομοσχεύματα. Τα μικρομοσχεύματα περιέχουν κάποιο αριθμό από ρίζες τριχών, που συνήθως κυμαίνεται από μια έως τέσσερεις. Συνήθως τα μικρομοσχεύματα αποτελούνται από follicular units, δηλαδή από ομάδες τριχών.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την μέθοδο βρείτε στο link fut-strip.

Με την μέθοδο FUE

Εκεί ο ιατρός με ένα ειδικό εργαλείο λαμβάνει απευθείας τα μικρομοσχεύματα, τα οποία προσπαθεί και πάλι να παίρνει σε ομάδες τριχών. Η διαδικασία συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο αυτή στο επόμενο link Μεταμοσχευσημαλλιων.gr/fue/

Μάθετε για τις διαφορές των μεθόδων FUE – STRIP εδώ.

Σχεδιασμός περιοχής εμφύτευσης μαλλιών

Στο ξεκίνημα της διαδικασίας ο γιατρός πρώτα σχεδιάζει με ένα μαρκαδόρο το σημείο της μπροστινής γραμμής τριχοφυΐας ή γενικότερα την περιοχή μέσα στην οποία θα τοποθετήσει τα μοσχεύματα.

Εάν πρόκειται για τοποθέτηση στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, τότε ο σχεδιασμός είναι πολύ σημαντικός, γιατί θα πρέπει να σχεδιάσει την μπροστινή γραμμή τριχοφυΐας, δηλαδή το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει να βάζει μαλλιά προχωρώντας προς τα πίσω. Ο σχεδιασμός της μπροστινής γραμμής τριχοφυΐας είναι πολύ σημαντικός, διότι είναι από τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η φυσικότητα του αποτελέσματος.

Μια σωστά διαμορφωμένη μπροστινή γραμμή τριχοφυΐας θα παίξει σημαντικό ρόλο στο τελικό καλό αποτέλεσμα.
Αφού σχεδιαστεί η μπροστινή γραμμή τριχοφυΐας, ο πλαστικός χειρουργός σχεδιάζει την περιοχή λήψης των μοσχευμάτων. Ανάλογα με την μέθοδο που θα ακολουθήσει, την ελαστικότητα της περιοχής και τη δυνατότητα να δώσει η περιοχή αυτή μοσχεύματα, θα κάνει τον ανάλογο σχεδιασμό.

Αντισηψία και τοπική αναισθησία

Κατόπιν, γίνεται αντισηψία στην περιοχή, δηλαδή ο πλαστικός χειρουργός τοποθετεί κάποιο αντισηπτικό και ξεκινάει να κάνει την τοπική αναισθησία. Καταρχήν, η τοπική αναισθησία γίνεται στην δότρια περιοχή, δηλαδή στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Λήψη μοσχευμάτων και επεξεργασία τους

Αφού αναισθητοποιηθεί η περιοχή με το τοπικό αναισθητικό γίνεται η λήψη των μοσχευμάτων. Η λήψη θα γίνει ανάλογα με τη μέθοδο, που έχει επιλεγεί, είτε πρόκειται για FUE είτε για STRIP. Αφού ληφθούν τα μοσχεύματα, τότε γίνεται επεξεργασία αυτών από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα μοσχεύματα θα πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μην περιέχουν περιττούς ιστούς αλλά μόνο τις ρίζες των τριχών που μας χρησιμεύουν.

Προετοιμασία περιοχής μεταμόσχευσης

Όσο γίνεται η επεξεργασία των μικρομοσχευμάτων, ο πλαστικός χειρουργός τοποθετεί τοπικό αναισθητικό στη δέκτρια περιοχή, εκεί δηλαδή που θα τοποθετηθούν τα μοσχεύματα. Κατόπιν κάνει τις λεγόμενες υποδοχές. Οι υποδοχές είναι πολύ μικρές οπές μέσα στις οποίες θα τοποθετηθούν τα μοσχεύματα. Οι οπές αυτές θα πρέπει επίσης να γίνουν με σωστό τρόπο, διότι από αυτές θα εξαρτηθεί ο τρόπος που θα τοποθετηθούν τα μοσχεύματα. Δηλαδή, οι οπές αυτές θα πρέπει να είναι κατανεμημένες σωστά και με σωστή γωνία και βάθος έτσι ώστε τα μοσχεύματα, που θα τοποθετηθούν, να έχουν μία κατανομή, που να προσομοιάζει στην φυσιολογική κατανομή, που έχουν τα μαλλιά στο οποιοδήποτε άτομο.

Τοποθέτηση μικρομοσχευμάτων και φυσικό αποτέλεσμα

Αφού δημιουργηθούν οι οπές κατόπιν μέσα σε αυτές τοποθετούνται τα μοσχεύματα. Έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος τοποθέτησης στην μπροστινή γραμμή τριχοφυΐας. Οι ρίζες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε σειρά, γιατί κάτι τέτοιο μετά θα μοιάζει αφύσικο. Το ανθρώπινο μάτι έχει συνηθίσει να βλέπει τις τρίχες να ξεκινούν με τυχαία διάταξη στην μπροστινή γραμμή τριχοφυΐας. Κάτι τέτοιο θα πρέπει και ο πλαστικός χειρουργός να μιμηθεί.

Επίσης, έχει σημασία η γωνία με την οποία θα τοποθετηθούν οι τρίχες. Πολύ σημαντικό ρόλο έχει επίσης η χρήση πολύ λεπτών μοσχευμάτων στην περιοχή αυτή. Αυτό γίνεται διότι το ανθρώπινο μάτι έχει συνηθίσει να βλέπει τις τρίχες να βγαίνουν μία -μία και όχι κατά ομάδες. Αυτό θα πρέπει να μιμηθεί και ο πλαστικός χειρουργός.

Προχωρώντας προς τα πίσω, τα μοσχεύματα μπορούν να γίνονται πιο μεγάλα και τοποθετούνται σε ομάδες διότι με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουμε την πυκνότητα, χωρίς να επηρεάζουμε τη φυσικότητα του αποτελέσματος, η οποία κατά βάση εξαρτάται από την μπροστινή γραμμή τριχοφυΐας.

Έλεγχος

Στο τέλος γίνεται ένας έλεγχος των μοσχευμάτων και τελειοποίησή τους, έτσι ώστε να βρίσκονται στην σωστή θέση. Μετά από αυτό το άτομο παίρνει οδηγίες από τον πλαστικό χειρουργό και μπορεί να πάει στο σπίτι του.